Javascript must be enabled for the correct page display

Zorg voor zingeving

Nipius, Anne (2017) Zorg voor zingeving. Master thesis, Master Geestelijke Verzorging.

[img]
Preview

1617-GV Ma-scriptie NIPIUS A. pdf.pdf

Download (879kB) | Preview

Abstract

Hoofdvraag van de scriptie was welke rol de huisarts kan hebben op het gebied van aandacht voor zingevingsvragen en spirituele vragen. Dit met het achterliggend doel een bijdrage te leveren aan verheldering van de rol van de huisarts op het gebied van zingeving. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toename van het aantal oude ouderen en chronisch zieken, verandering in de financiering van de gezondheidszorg en een andere opvatting van gezondheid maakten dat de huisarts meer te maken kreeg met zingevingsproblemen in zijn spreekkamer. Aandacht voor zingeving leidt tot het verminderen van depressieve klachten, een verhoogd -spiritueel- welzijn en kwaliteit van leven, minder zorgconsumptie, beter kunnen omgaan met de effecten van trauma en beter omgaan met de ziekte. De huisarts moet in ieder geval beschikken over basiskennis en vaardigheden op het gebied van zingeving. De basiskennis bestaat uit kennis van zingevingsprocessen, situaties die zingevingsvragen oproepen en het kunnen herkennen van zingevingstaal. De basisvaardigheden bestaan uit een open, presente en empathische houding. De arts moet ook in staat zijn zingevingsproblematiek, of een crisis in zingeving te signaleren en door te verwijzen. De vraag is beantwoord met behulp van literatuuronderzoek. Via Smartcat en Google Scholar is gezocht op de termen ‘huisarts’ en ‘zingeving’ of ‘huisarts’ en ‘spiritualiteit’. Via de database van PubMed op ‘spirituality’ en ‘general practicioner’. Daarnaast heb ik gebruikt gemaakt van de literatuurlijsten uit de in 2016 verschenen bundel ‘Zingeving in Zorg’, recent verschenen scripties uit de onderzoeksprogramma’s van de Universiteit voor Humanistiek en de faculteit Godsdienstwetenschappen van Universiteit Utrecht over de samenwerking van geestelijk verzorgers en huisartsen. De kernwaarden van de huisarts geven een belangrijke aanwijzing voor wat de rol van de huisarts moet zijn. De kernwaarde ‘persoonsgericht’ onderbouwt dat de huisarts aandacht moet hebben voor hoe de patiënt omgaat 5 met de gevolgen van ziekte. Ook een tweede kernwaarde: het uitgaan van een holistische, integrale blik op de patiënt, leidt tot het geven van aandacht aan zingeving en spiritualiteit. De eerste competentie van de huisarts luidt bovendien dat deze de levensbeschouwelijke achtergrond betrekt bij de interpretatie van de klacht. Dit om bij de behandeling rekening te kunnen houden met de beschikbare krachtbronnen, de klacht beter te kunnen begrijpen en omdat het niet betrekken kan leiden tot verergering van de klacht of tot andere klachten. Vooral in de palliatieve zorg is er specifiek aandacht voor spiritualiteit. Het ABC-model uit de palliatieve zorg is een model dat gebruikt kan worden voor andere situaties die tot zingevingsproblematiek leiden. Er zijn ook belemmeringen voor aandacht voor zingeving. Het op oplossen gerichte model in consultvoering, de beperkte tijd per consult en een gebrek aan vaardigheden maken dat huisartsen weinig aandacht lijken te geven aan zingeving. Ik beveel aan om praktijkonderzoek te doen, om consulten van huisarts en praktijkondersteuners te observeren om te zien of deze via literatuuronderzoek gevonden antwoorden al of niet bevestigd kunnen worden. Daarnaast zou onderzoek naar de inhoud van de opleiding op het gebied van zingeving input kunnen geven voor goede scholing. Last but not least beveel ik aan de geestelijk verzorger een plaats te geven in de ondersteuning van huisartsen bij dit onderwerp.

Type: Thesis (Master)
Supervisors (RUG):
SupervisorE-mailTutor organizationTutor email
Visser-Nieraeth, A.A.Visser-Nieraeth@rug.nl
Muthert, J.K.J.K.Muthert@rug.nl
Degree programme: Master Geestelijke Verzorging
Academic year: 2016- 2017
Datum van aanlevering: 03 Mar 2017
Last modified: 17 Mar 2017 11:46
URI: https://ggw.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/234
Actions (requires login)
View Item View Item